Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Επιγραφή από την τοιχογραφία του αγ. Μερκουρίου και του Ιουλιανού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 71