Είστε εδώ

Καραναστάσης Τάσος, «Μικρά Παπαδιαμαντικά. Για δύο νεολογισμούς του Παπαδιαμάντη: βορεόπληκτος-μηλολονθώ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 153-156