Είστε εδώ

Πανταζής Βασίλης, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Ζει και βασιλεύει! Για τη διδασκαλία παπαδιαμαντικών διηγημάτων στο δημοτικό σχολείο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 145-152