Είστε εδώ

Μουρτζόπουλος Αγαμέμνων Τ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ιω. Ν. Φραγκούλα, Ανερεύνητες πτυχές της ζωής του Αλέξ. Παπαδιαμάντη, Ιωλκός, Αθήνα 1988, σσ. 125», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 147-151