Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1999, τεύχος 530-532

(ανυπόγραφο), «Για τους εκτός των τυχών», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 65-66

(ανυπόγραφο), «Διαγωνισμός διηγήματος», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 66

Βαρβέρης Γιάννης, «Lupus in anorexia», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 67

Βαρβέρης Γιάννης, «Άλλο ένα θαύμα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 67

Μερκενίδου Ελένη, «Περί σώματος. Πραγματεία εύλογη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 68-79

Σαμαρά Ζωή, «Το πέρασμα του Φαέθοντα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 80-82

Μακρής Σπύρος, «Κριτικά Σημείωμα για τις απαρχές και τις αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 83-100

Θεοδώρου Ρουμπίνα, «[Attilio Bertolucci, σημείωμα της μεταφράστριας]», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 101

Bertolucci Attilio, «Σελίδα ημερολογίου», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 101

Bertolucci Attilio, «Παιδική ανάμνηση», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 102

Bertolucci Attilio, «Το άσπρο τριαντάφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 102

Bertolucci Attilio, «Οι γλάροι», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 102-103

Bertolucci Attilio, «Ο Μπερνάρντο στα πέντε του χρόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 103-104

Bertolucci Attilio, «Τα χρόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 104

Bertolucci Attilio, «Χείμαρρος», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 104-105

Bertolucci Attilio, «Ήμερα ειδύλλια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 105

Ζήρας Αλέξης, «Δημοσθένης Ζαδές, 1918-1997», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 106-108

Συλλαίου Χαρούλα, «Κινστέρνα του Ιουστινιανοὐ», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 109-110

Συλλαίου Χαρούλα, «Καμέλια ενδοφλεβίως», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 110

Κοτοπούλη Μαρία, «Στο λαβύρινθο του Βατικανού», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 111-117

Δημάκης Χρήστος, «Ομολογία τριών γλωσσὠν», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 118

Δημάκης Χρήστος, «Πρωτοβάθμια μνήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 119

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Απουσίες», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 129

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Λέω να φύγουμε μαζί», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 129

Κιτρομηλίδου Μάγδα, «Τα άστοχα ερωτήματα στην Κυπριακή δημοτική ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 130-139

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (28)», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 140-144

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 145-150

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 151-152