Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Δημοσθένης Ζαδές, 1918-1997», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 106-108