Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Διαγωνισμός διηγήματος», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 66