Είστε εδώ

Bertolucci Attilio, «Τα χρόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 104