Είστε εδώ

Θεοδώρου Ρουμπίνα, «[Attilio Bertolucci, σημείωμα της μεταφράστριας]», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 101