Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Περί σώματος. Πραγματεία εύλογη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 68-79