Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1996, τεύχος 494-496

Κωνσταντίνος Β., «Κώστα Τσιρόπουλου, Η υπόθεση του ανθρώπου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 139-143

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Κιτσόπουλος», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 65-66

(ανυπόγραφο), «Αναθρώσκει;», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 66-67

(ανυπόγραφο), «[Νέα Πορεία: σαράντα χρόνια (ειδικό τεύχος)]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 67

Ξεινός Γιώργος, «Επικήδειος στο Γ. Κιτσόπουλο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 68

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η μίμηση του Χρήστου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 69-73

Κιτσοπούλου Ελένη, «Η αποκαθήλωση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 74-81

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η αριθμητική της Περσεφόνης», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 82

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η παράσταση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 82-83

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Για το στολισμένο καράβι της Πρωτοχρονιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 83

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Δαιμονολόγιο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 84

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Οι συρμοί», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 84-85

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η άνοιξη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 85

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η ανάληψη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 85

Μακρής Σπύρος, «Η σχολή της φυγής», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 86-119

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Γυμνότητα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 120-121

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Εξήντα χρόνια άλλοθι», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 122-126

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Απόπειρες», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 127

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Ασήμι τ' ουρανού», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 127

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Η πρώτη ανάταση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 127

Παντελιά Στυλιανή, «Ο Αριστοτέλης (1889-1890)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 128-133

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (18)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 134-138

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 144