Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Ασήμι τ' ουρανού», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 127