Είστε εδώ

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η αριθμητική της Περσεφόνης», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 82