Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Η πρώτη ανάταση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 127