Είστε εδώ

Κιτσοπούλου Ελένη, «Η αποκαθήλωση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 74-81