Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αναθρώσκει;», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 66-67