Είστε εδώ

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Εξήντα χρόνια άλλοθι», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 122-126