Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Νέα Πορεία: σαράντα χρόνια (ειδικό τεύχος)]», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 67