Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Επικήδειος στο Γ. Κιτσόπουλο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 68