Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1968, τεύχος 155-157

Παυλέας Σαράντος, «Κόμη σταχυών», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 1-3

Παυλέας Σαράντος, «Για λίγο φως», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 3

Παυλέας Σαράντος, «Στον Τειρεσία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 3-4

Παυλέας Σαράντος, «Αθάνατος Θερισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 4

Παυλέας Σαράντος, «Δαδουχία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 4

Χαρκιανάκης Στυλιανός Σ., «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η μοντέρνα ποίησις», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 5-19

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Μεταξύ επτά και οκτώ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 20-23

Αθανασούλης Κρίτων, «Το πάθος της αλήθειας και η εποχή μας (από τις Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο)», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 24-25

Αθανασούλης Κρίτων, «Ελληνοχριστιανικό πνεύμα (από τις Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο)», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 26-27

Αθανασούλης Κρίτων, «Η ελληνικότητα (από τις Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο)», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 27-31

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Στο ναό», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 32

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Του διαφορετικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 32

Ιωαννίδης Ι.Δ., «Το κορδόνι. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 33-35

Κατσίμης Σπύρος, «Το παιδί μας», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 35

Αθανασίου Γιάννης, «Παλίμψηστο», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 35

Καρέλλη Ζωή, «Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 36-43

Παυλέας Σαράντος, «Γ. Θέμελη, Έξοδος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 44-48

Μπαγλάνης Βάγιος, «Θ. Βουτσικάκη, Πέντε σταγόνες βροχής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 48

Μπαγλάνης Βάγιος, «Θανάση Κατσά, Σπουδές κύκλων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 48-49

Μπαγλάνης Βάγιος, «Νίκου Αρβανίτη, Εν γη αβάτω, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 49-50

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κώστα Καραχάλιου, Κύκλοι φωτιάς, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 50

Μπαγλάνης Βάγιος, «Έλλης Παιονίδου, Ώρες Λευκωσίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 50

Μπαγλάνης Βάγιος, «Αγνής Σωτηρακοπούλου-Σχοινά, Το χαμένο παιχνίδι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 51

Μπαγλάνης Βάγιος, «Χρίστου Τρύφωνα, Ιθαγένεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 51-52

«ΖΑΝΑΕ Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 53

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 54

«ΕΒΕΜ Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 54

«Κατασκευαί ηλεκτρικών μηχανών Σπύρος Δαμίγος και Σία Ο.Ε.», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 55

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 55

«Αλευροβιομηχανία Κατσαβουνίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 56

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 56

«Βίλκα Βιομηχανία ιούτης, λινού, καννάβεως», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 56