Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Κόμη σταχυών», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 1-3