Είστε εδώ

Χαρκιανάκις Στυλιανός Σ., «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η μοντέρνα ποίησις», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 5-19