Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Γ. Θέμελη, Έξοδος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 44-48