Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Μεταξύ επτά και οκτώ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 20-23