Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 36-43