Είστε εδώ

Κατσίμης Σπύρος, «Το παιδί μας», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 35