Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Χρίστου Τρύφωνα, Ιθαγένεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 51-52