Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Το πάθος της αλήθειας και η εποχή μας (από τις Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο)», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 155-157 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 24-25