Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1961, τεύχος 79

Παυλέας Σαράντος, «Μικρά θαύματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 289

Παυλέας Σαράντος, «Δώρο», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 290

Παυλέας Σαράντος, «Εκσκαφή», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 290

Παυλέας Σαράντος, «Παράδειγμα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 290

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Η μεσαιωνική λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 291-304

Δέλιος Γιώργος, «Ο ήλιος και τ΄ αστέρια», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 305-309

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Ενώ εκείνος δεν ήταν», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 309

Herbert Zbigniew, «Ελεγεία του Φορτεμπράς», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 310

Κύρου Κλείτος, «Σημείωμα του μεταφραστή [Zbignew Herbert]», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 311

Cioran Émile M., «Ένας ασθμαίνων πολιτισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 312-320

Ναούμ Τάσος, «Τώρα δεν φεύγει από το νου μου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 320

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 321

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Περιθώριο. Το σύγχρονο πνεύμα στη ζωή και στη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 322-328

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. Ο Οιδίπους τύραννος από το ΚΘΒΕ στους Φιλίππους», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 328-330

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 333-334

«ΖΑΝΑΕ Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 335

«ΚΗΜ Δαμίγος και Σία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 335

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 336

«26η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)

Μαυρουδής Ε., «Το βιβλίο», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 330-331

Μαυρουδής Ε., «Νάσου Νικόπουλου, Ήχος χάλκινος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 331

Μαυρουδής Ε., «Λούη Βλάσση, Τα χωριά του Κάβο Γάλο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 331

Μαυρουδής Ε., «Δημήτρη Χαμπουλίδη, Ωραιοπαθή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 331-332

Μαυρουδής Ε., «Γιώργου Παπαστάμου, Τραγούδια της ζωής και της αγάπης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 332

Μαυρουδής Ε., «Κ. Γαρίδη, Ανακωχή με τη σιωπή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 332

Μαυρουδής Ε., «Γ. Σ. Πατριαρχέα, Ένοπτρον, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 332-333