Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Νάσου Νικόπουλου, Ήχος χάλκινος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 331