Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Γιώργου Παπαστάμου, Τραγούδια της ζωής και της αγάπης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 332