Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Το βιβλίο», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 330-331