Είστε εδώ

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. Ο Οιδίπους τύραννος από το ΚΘΒΕ στους Φιλίππους», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 328-330