Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Μικρά θαύματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 289