Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Γ. Σ. Πατριαρχέα, Ένοπτρον, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 332-333