Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Κ. Γαρίδη, Ανακωχή με τη σιωπή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 332