Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ο ήλιος και τ΄ αστέρια», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. 305-309