Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1958, τεύχος 1

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ατμόσφαιρα 1949», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 1-2

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Απόγευμα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 2

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Είναι πολλή η ελευθερία που μας δόθηκε», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 2-3

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στο φίλο που πάει για δάσκαλος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 3

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ρημαγμένο νταμάρι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 4

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Από κορμί σε κορμί», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 4

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Εγκαταλείπω την ποίηση», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5

Σαπφώ, «1 [Άλλοι τους καβαλλάρηδες κι άλλοι τους μελαψούς]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5

Σαπφώ, «2 [Καλότυχος εκείνος που κοντά σου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5-6

Σαπφώ, «3 [Όπως τον υάκινθο οι τσομπάνοι στα βουνά]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6

Οράτιος, «1 [Όσο παιδί είσαι ακόμα, μη καταφρονείς]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6

Οράτιος, «2 [Το ρόδινο λαιμό του ωραίου Τηλέφου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6

Οράτιος, «3 [Μες στη βαθιά κοιλάδα, όπου τα φίδια]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6-7

Οράτιος, «4 [Αχ, ποιο κοκκίνισμα και ποιος συγκρατημός]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 7

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η βροχή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 7-9

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 9-10

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Ζωή Καρέλλη: Αντιθέσεις. (Ποιήματα). Αθήνα, Δίφρος, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 10-12

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Πάνος Θασίτης: Πράγματα. (Ποιήματα). Θεσσαλονίκη, Νέα Πορεία, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 12-13

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Γιώργος Δέλιος: Οικογένεια. (Μυθιστόρημα). Θεσσαλονίκη, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 13-14

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Τηλ. Αλαβέρας: Το ρολόγι. (Πεζογράφημα). Θεσσαλονίκη, Νέα Πορεία, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 14-15