Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

«Nous n’osons plus chanter les roses*»

Εγώ φοβούμενος τα τετριμμένα πολλούς μου λόγους αποσιωπώ. Εν τη καρδία μου είναι γραμμένα πολλά ποιήματα· και τα θαμμένα 5 εκείνα άσματά μου αγαπώ.

Ω πρώτη, αγνή, μόνη ελευθερία της ήβης προς την ηδονήν ροπή! Ω μέθη των αισθήσεων γλυκεία! Τας θείας σας μορφάς κοινοτοπία 10 φοβούμαι μη υβρίσει ποταπή.

...............
[1892]