Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Ινδική εικών

Η οικουμένη τέσσαρας έχει μεγάλας πύλας, άς τέσσαρες φυλάττουν άγγελοι. Η μία είναι ο Βορράς· ο Νότος αντικρύ της· κι αι άλλαι Δύσις και Ανατολή.

5 Η πύλη της Ανατολής είν’ εκ λαμπρού μαργάρου· και προ αυτής άγγελος φαεινός στέμμ’ αδαμάντινον φορεί και ζώνην αδαμάντων κι επί εδάφους ίστατ’ αχατών.

Εξ αμεθύστου πορφυρού του Νότου είν’ η πύλη. 10 Ο άγγελός της ο φρουρός κρατεί σκήπτρον εις χείρας μαγικόν εκ σκοτεινού σαπφείρου. Νεφέλη εκ καλάιδος πυκνή κρύπτει τους πόδας του.

Επί μιας όχθης σκεπασμένης με κόκκινα κογχύλια λεπτά 15 ο άγγελος της Δύσεως ίσταται και φυλάττει πύλην εκ κοραλλίου τιμαλφούς. Στέφανον ρόδων τεχνητών φορεί, κάθε δε ρόδον συνίστατ’ εκ λυχνίτου καθαρού.

Είναι η πύλη του Βορρά από χρυσόν κτισμένη, 20 και θρόνον έχει προς την είσοδον

...................
[1892]