Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

[Σπάραγμα άτιτλου ποιήματος]

.................................

μίαν ημέραν τής νεκράς, το φάσμα μιας ημέρας. Τίς ήτον ο απάνθρωπος δεν λέγ’ η ιστορία. Της Ραμανάκτι ο φονεύς τίς ήτο δεν γνωρίζω.

Πέρσης σατράπης βλοσυρός δούλον λαόν υβρίζων 5 ως ανακούφισιν τινά κι εκδίκησιν δι’ όσα υβρίζεται ο ίδιος παρά ισχυροτέρων· ή Έλλην υπερήφανος μη βλέπων εν τω κόσμω άλλο ή την Ελλάδα του, και της πτωχής βαρβάρου παραμελών το τρυφερόν αίσθημα και του αγνού της βίου 10 τον τελευταίον πόθον τον αγνόν.

.................................
[1892;]