Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Ο Βεϊζαδές προς την ερωμένην του

Σ’ αγαπώ… τί δε αν είσαι κόρη ταπεινού ψαρά μη τα μάτια σου διά τούτο είναι ήττον λαμπερά, μη το χέρι σου δεν είναι απ’ το γάλα πιο λευκόν, και το σώμα σου χαρίτων έμπλεον ερωτικών; 5 Γένος, όνομα, τα πάντα λησμονώ ολοτελώς, είμαι δούλος σου εμπροστά σου, του ηγεμόνος ο υιός!

Σ’ αγαπώ… και σαν σε βλέπω στα τσαΐρια τ’ ανθηρά με τ’ αγόρια του χωριού σου να χορεύεις ζωηρά, τα ζηλεύω, και την τύχην την σκληράν μου θρηνωδώ 10 όπου δούλος σου να είμαι διά πάντα δεν μπορώ. Μεταξύ μας έχ’ η μοίρα στήσει φοβερόν φραγμόν: γενεάς αδυσωπήτους διερμηνέων και αυθεντών!

[1884;]