Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Dünya Güzeli *

Το κάτοπτρον δεν μ’ απατά, είν’ αληθής η θέα, δεν είναι άλλη ως εμέ επί της γης ωραία. Οι οφθαλμοί μου στίλβοντας αδάμαντας ομοιάζουν, του κοραλλίου την χροιάν τα χείλη μου πλησιάζουν, 5 δύο σειραί μαργαριτών το στόμα μου στολίζουν. Το σώμα μου είν’ εύχαρι, το πόδι μου φημίζουν, χείρες, λαιμός κατάλευκοι, κόμη μεταξωτή… πλην, φευ, τί ωφελεί;

Εντός αυτού του μισητού κλεισμένη χαρεμίου, 10 ποίος το κάλλος μου ορά επί της υφηλίου; Μόνον αντίζηλοι εχθραί φαρμακευμένον βλέμμα με ρίπτουν, ή απαίσιοι ευνούχοι, και το αίμα παγώνει εις τας φλέβας μου ότ’ έρχεται κοντά μου ο απεχθής μου σύζυγος. Προφήτα, Δέσποτά μου, 15 σύγγνωθι την καρδίαν μου αλγούσ’ αν εκφωνεί, Ας ήμην Χριστιανή!

Αν εγεννώμην Χριστιανή, θα ήμην ελευθέρα εις πάντας να δεικνύομαι και νύκτωρ κι εν ημέρα· και άνδρες μετά θαυμασμού, γυναίκες μετά φθόνου 20 θα ομολόγουν, βλέποντες το κάλλος μου, εκ συμφώνου,— Ότι η φύσις ως εμέ άλλην δεν θα παράξει. Οσάκις θα διέβαινα εν ανοικτή αμάξη θα επληρούντο της Σταμπούλ με πλήθος αι οδοί ίνα καθείς με ιδεί.

[1884]