Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

[13]

Μένουν οι Μάρτυρες με τα μάτια προσηλωμένα εις την ανατολή, να φέξει για νά βγουνε στο γιουρούσι, και η φοβερή αυγή,

μνήσθητι, Κύριε —είναι κοντά· μνήσθητι, Κύριε — εφάνη!

Έπαψαν τα φιλιά στη γη . . . . . . . . στα στήθια και στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια.

Μία φούχτα χώμα να κρατώ και να σωθώ μ’ εκείνο.

5 Ιδού, σεισμός και βροντισμός, κι εβάστουναν ακόμα, που ο κύκλος φθάνει ο φοβερός με τον αφρό στο στόμα, κι εσχίσθη αμέσως, κι έβαλε στης Μάνας τα ποδάρια της πείνας και του . . . . . τα λίγα απομεινάρια· τ’ απομεινάρια ανέγγιαγα και κατατρομασμένα, 10 τα γόνατα και τα σπαθιά τα ματοκυλισμένα.


___

στ. 2
Στες θύρες πάψτε τα φιλιά, πάψτε στη γη και αμέτε