Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Βʹ]

Ελεύθεροι πολιορκισμένοι *
Αντίθετα από το Αʹ σχεδίασμα όπου το πεζό του Αποσπ. 1 είναι του ίδιου του Σολωμού, στα Σχεδιάσματα Βʹ και Γʹ τα πεζά όσα τυπώνονται μέσα στο κείμενο είναι μετάφραση του Πολυλά από τα ιταλικά σχέδια του Σολωμού. Με κυρτά στοιχεία προτάσσει ο Πολυλάς ό,τι είναι αναγκαίο για την κατανόηση του κάθε Αποσπάσματος *