Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος

7 εγγραφές [1 - 7]

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Κούρος [1955]

Νίκος Καζαντζάκης. 1964. Θέατρο. Τόμ. Α΄: Τραγωδίες με αρχαία θέματα. «Προμηθέας Πυρφόρος», «Προμηθέας Δεσμώτης», «Προμηθέας Λυόμενος», «Κούρος», «Οδυσσέας», "Μέλισσα". 2η έκδ. Αθήνα: Καζαντζάκη [1η έκδ.: Αθήνα: Δίφρος, 1955].

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Οδυσσέας [1928]

Νίκος Καζαντζάκης. 1964. Θέατρο. Τόμ. Α΄: Τραγωδίες με αρχαία θέματα. «Προμηθέας Πυρφόρος», «Προμηθέας Δεσμώτης», «Προμηθέας Λυόμενος», «Κούρος», «Οδυσσέας», "Μέλισσα". 2η έκδ. Αθήνα: Καζαντζάκη [1η έκδ.: Αθήνα: Δίφρος, 1955].

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Οδύσσεια [1938]

Νίκος Καζαντζάκης. 1967. Οδύσσεια. 4η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Καζαντζάκη.

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Προμηθέας δεσμώτης [1955]

Νίκος Καζαντζάκης. 1964. Θέατρο. Τόμ. Α΄: Τραγωδίες με αρχαία θέματα. «Προμηθέας Πυρφόρος», «Προμηθέας Δεσμώτης», «Προμηθέας Λυόμενος», «Κούρος», «Οδυσσέας», "Μέλισσα". 2η έκδ. Αθήνα: Ελ. Καζαντζάκη [1η έκδ.: Αθήνα: Δίφρος, 1955].

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Προμηθέας λυόμενος [1955]

Νίκος Καζαντζάκης. 1964. Θέατρο. Τόμ. Α΄: Τραγωδίες με αρχαία θέματα. «Προμηθέας Πυρφόρος», «Προμηθέας Δεσμώτης», «Προμηθέας Λυόμενος», «Κούρος», «Οδυσσέας», "Μέλισσα". 2η έκδ. Αθήνα: Ελ. Καζαντζάκη [1η έκδ.: Αθήνα: Δίφρος, 1955].

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Σπασμένες ψυχές [1909-1910]

Νίκος Καζαντζάκης. 2007. Σπασμένες ψυχές. Πρόλογος-Επιμέλεια: Πάτροκλος Σταύρου. Αθήνα: Εκδόσεις Καζαντζάκη [Α΄ δημοσίευση: Νουμάς, 1909-1910].

Νίκος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Στα παλάτια της Κνωσού [1914-1922]

Νίκος Καζαντζάκης. [1981] 1986. Στα παλάτια της Κνωσού. Εισαγωγή και φιλολογική επιμέλεια: Βαγγέλης Αθανασόπουλος. Πρόλογος: Στρατής Πασχάλης. 3η έκδ. Αθήνα: Εστία.