Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Αιήτης

5 εγγραφές [1 - 5]

Μαρία ΚΕΚΚΟΥ

Μήδεια. Η οφιοπλόκαμη ερινύα των πόθων [1990]

Μαρία Κέκκου. 1990. Μήδεια. Η Οφιοπλόκαμη Ερινύα των Πόθων. Αθήνα: Υπατία.

Βασίλης ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Η άλλη Μήδεια [1990]

Βασίλης Μπουντούρης. 1990. Η άλλη Μήδεια. Αθήνα: Γκοβόστης.

Στράτης ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ

Ο αργοναύτης [1936]

Στράτης Μυριβήλης. Ο Αργοναύτης. 2η έκδ. Αθήνα: Εστία. [1η έκδ: 1936, Αθήνα: Κασταλία].

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Το χρυσόμαλλο δέρας» [1968]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Πέτρες. Επαναλήψεις. Κιγκλίδωμα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1989] 1998. Ποιήματα Ι΄ (1963-1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Christa WOLF

Μήδεια: Φωνές [1996] (μετ. Α. Βερυκοκάκη, 1996)

Christa Wolf. 1996. Μήδεια: Φωνές. Μετ. Αγγέλα Βερυκοκάκη. Αθήνα: Λιβάνης-"Νέα Σύνορα". Τίτλος πρωτοτύπου: Medea: Stimmen (Luchterhand Literaturverlag, 1996).