Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΚΕΚΚΟΥ, Μαρία

2 εγγραφές [1 - 2]

Μαρία ΚΕΚΚΟΥ

Αντιγόνη ή το τέλος της αυταπάτης [1992]

Μαρία Κέκκου. 1992. Αντιγόνη ή το τέλος της αυταπάτης. Αθήνα-Γιάννινα: Δωδώνη.

Μαρία ΚΕΚΚΟΥ

Μήδεια. Η οφιοπλόκαμη ερινύα των πόθων [1990]

Μαρία Κέκκου. 1990. Μήδεια. Η Οφιοπλόκαμη Ερινύα των Πόθων. Αθήνα: Υπατία.