Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Αθήναι

11 εγγραφές [1 - 11]

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η αρχαία τραγωδία» [1893]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η ψήφος της Αθηνάς» [1892]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Αθηνά ΠΑΠΑΔΑΚΗ

«Θησέας» [2012]

Αθηνά Παπαδάκη. 2016. Ποιήματα (1974-2014). Αθήνα: Γαβριηλίδης.

Πέτρος ΠΙΚΡΟΣ

Η εταίρα που κυβέρνησε την Ελλάδα [1930]

Πέτρος Πικρός. 1976. Η εταίρα που κυβέρνησε την Ελλάδα. Αθήνα: Κάκτος. [1η έκδ.: 1930, Αθήνα: Φλάμμα.]

Αλέξανδρος Ρίζος ΡΑΓΚΑΒΗΣ

«Βιογραφία του Ερεχθείου» [1851]

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. 1859. Διάφορα διηγήματα και ποιήματα. Τόμ. Γ΄. Αθήνα: Τυπογραφείο Γ. Περδικομμάτη.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ασκληπιός» [1968]

Στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1989] 1998. Ποιήματα Ι΄ (1963-1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ερμές, Ι» [1969]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Πέτρες. Επαναλήψεις. Κιγκλίδωμα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1989] 1998. Ποιήματα Ι΄ (1963-1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ερμές, ΙΙ» [1969]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Πέτρες. Επαναλήψεις. Κιγκλίδωμα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1989] 1998. Ποιήματα Ι΄ (1963-1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Μετά το σπάσιμο της συνθήκης Λακεδαιμονίων και Αθηναίων» [1968]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Πέτρες. Επαναλήψεις. Κιγκλίδωμα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1989] 1998. Ποιήματα Ι΄ (1963-1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Claude MOSSÉ

Έγκλημα στην αρχαία Αγορά [1995] (μετ. Ε. Δελλή, 1997)

Claude Mossé. 1997. Έγκλημα στην αρχαία αγορά. Μετ. Ευδοξία Δελλή. Αθήνα: Θεμέλιο. Τίτλος πρωτοτύπου: Meurtres sur l’agora (Paris: Éditions Calmann-Lévy, 1995).

August STRINDBERG

«Το ημικύκλιο της Αθήνας» [1917] (μετ. Ν. Έλατος, 1936)

August Strindberg. 1936. "Το ημικύκλιο της Αθήνας". Από τις Ιστορικές Μινιατούρες. Μετ. Νώντας Έλατος. Νέα Εστία 238 (15 Νοεμβρίου 1936): 1566-1571.