Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

STRINDBERG, August

1 εγγραφή

August STRINDBERG

«Το ημικύκλιο της Αθήνας» [1917] (μετ. Ν. Έλατος, 1936)

August Strindberg. 1936. "Το ημικύκλιο της Αθήνας". Από τις Ιστορικές Μινιατούρες. Μετ. Νώντας Έλατος. Νέα Εστία 238 (15 Νοεμβρίου 1936): 1566-1571.